آفازی یا زبان پریشی چیست؟

آفازی یا زبان پریشی چیست؟

آفازی اختلال در درک و فرمولسازی زبان که به علت آسیب سیستم عصبی ایجاد می شود.  که در جنبه های مختلف زبان( درک، بیان شفاهی، خواندن و نوشتن) اختلال ایجاد می کند.زبان پریشی یک اختلال ارتباطی است که ممکن است روی  شناخت فرد نیز اثر بگذارد. چه عواملی باعث زبان  پریشی می شود؟ زبان پریشی …

آفازی یا زبان پریشی چیست؟ ادامۀ مطلب »