فلج مغزی چیست و چه علائمی دارد

فلج مغزی چیست و چه علائمی دارد

معمولاً مادر اولین کسی است که متوجه میشود فرزندش در یادگیری مشکل دارد، خوب سرش را بالا نمیگیرد، خوب نمینشیند، خوب چهار دست و پا نمیرود و یا راه رفتنش مشکل دارد. تاخیر در مراحل رشد حرکتی بچه ( کنترل حفظ تعادل و قرار دادن اندام در وضعیت مناسب و توانایی های راه رفتن) ممکن …

فلج مغزی چیست و چه علائمی دارد ادامۀ مطلب »