گفتار درمانی آیت

در ارتباط با افراد کمشنوا این نکات رو رعایت کنید

برای افزایش لغات کودکتون کتاب عکس درست کنید

در ارتباط با کودک این کلمات را کمتر استفاده کنید.

کودکم لکنتش تازه شروع شده. من براش چکار کنم؟

چگونه با کودکم صحبت کنم؟

از چه سنی می تونیم برای کودکمون کتاب بخونیم؟

اهمین قان و قون کردن در نوزادان

اسکرول به بالا